Verplichte procedure voor de technisch totaal verlies voertuigen

– Verplichte procedure voor de technisch totaal verlies voertuigen

Wanneer de schade-evaluatie resulteert in een technisch totaal verlies van het voertuig, voorziet het afvalrecht bepaalde regels vastgelegd door de gewestelijke autoriteiten.

Wat moet u onthouden :

  • Elk technisch totaal verlies voertuig mag enkel ontmanteld worden door een erkend centrum, behalve in het kader van een officiële rehabilitatieprocedure van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
  • De deadline voor het indienen bij een erkend centrum bedraagt een maand vanaf de afsluiting van de Informex opdracht.
  • Als bewijs van de juiste eliminatie van zijn voertuig, ontvangt de eigenaar een officieel document van het ontmantelingscentrum. Dit document moet gedurende vijf jaar door de eigenaar bewaard worden en kan door de autoriteiten gevraagd worden.
  • De auto-expert zal er altijd op toe zien dat de eigenaars van de betrokken voertuigen ingelicht worden over hun verplichtingen hieromtrent.
  • De eigenaars die beslissen om hun voertuig aan een niet erkend centrum af te staan, begaan een overtreding.
  • Elke opkoper van een technisch totaal verlies voertuig, die geen erkend centrum is of elke andere persoon die dezelfde overtreding van de reglementering zou begaan, lopen dezelfde risico’s.
  • De dienst IVO van Informex respecteert deze regels en enkel de opkopers die het voertuig mogen verwerven hebben het recht om een bieding te doen.

Informeer u en respecteer de van kracht zijnde regels.

Hierbij vindt u de officiële documenten van de gewesten: