Nieuw tarief van kracht op 1 januari 2019

– Nieuw tarief van kracht op 1 januari 2019

Beste klant,

Wij delen u graag onze nieuwe prijslijst mee van kracht vanaf 1 januari 2019.

U kan deze downloaden via uw klant website.

Met dit nieuwe tarief, bieden wij u het beste serviceniveau, zonder compromissen en zonder verrassingen.

Er werd heel wat aangepast, zo zal u vanaf 1 januari 2019:

  • Genieten van een voordelige prijs voor de niet-verzekeringsdossiers.
  • Geen Audatex herberekeningen en verzendingen meer betalen.
  • Een eenvoudige, duidelijke en voorspelbare factuur ontvangen met een unieke prijs per dossier met alle diensten.

Deze belangrijke verandering is een cruciale stap voor ons in de modernisering van Informex, want wij wensen u de beste service te bieden aan de beste prijs.

Wij maken er u attent op, dat u conform uw gebruiksvergunning, het recht heeft om uw contract op te zeggen zonder enige kosten binnen de 60 dagen, vóór het nieuwe tarief van kracht is.

Het jaar 2019 belooft veel nieuwigheden met ons nieuw web platform Claims360, dat uw werkflux nog meer zal vereenvoudigen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om u persoonlijk te bedanken als trouwe klant.

Met vriendelijke groeten,

Olivier Staquet
Algemeen Directeur