Verbetering van de beveiliging van het Informex platform

– Verbetering van de beveiliging van het Informex platform

Het Informex platform is sinds vele jaren een open en transparant platform voor alle bemiddelaars betrokken bij een een auto-expertise. De verzekeraar, de expert en de hersteller hebben gemakkelijk en rechtstreeks toegang tot de gegevens van: het schadegeval, de verzekerde, de omstandigheden, de evaluatie en van de herstelkosten, enz.

In de loop der jaren en om aan de behoeften van de klanten te voldoen, heeft Informex vele oplossingen ingevoerd om al haar functies rechtstreeks te integreren in programma’s van derden, welke voor een bepaalde categorie van klanten werden ontwikkeld (integratie verzekeraar, expert programma, toepassing voor de planning van de carrosserie, enz.) en welke niet uitgegeven worden door Informex.

Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement de nieuwe verordening betreffende de bescherming van de gegevens met privékarakter definitief goedgekeurd. Het betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) in het Engels.

Deze verordening houdt het nieuw Europees referentiedocument in betreffende de bescherming van de persoonsgegevens met privékarakter. Deze versterkt en bundelt de bescherming van de persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Deze bepalingen zullen vanaf 25 mei 2018 onmiddellijk van toepassing zijn in alle lidstaten van de EU.

Wij verzekeren u dat wij alles in het werk stellen om conform deze nieuwe wettelijke bepalingen te zijn, van kracht vanaf 25 mei 2018. Om deze reden verrichten wij een groot aantal onzichtbare veranderingen op ons platform en in onze toepassingen.

Op 13 november aanstaande, zullen wij overgaan tot een bijwerking van onze systemen. Door deze bijwerking zullen de gegevensuitwisselingen tussen het platform en de programma’s van derden beter beveiligd zijn. Deze verandering zal op u geen enkele impact hebben, behalve een automatische bijwerking van uw Winformex II programma.

U kan steeds bij onze diensten terecht voor meer informatie, per mail via info@informex.be of telefonisch op het nummer +32 2 705 35 00.